Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48451
Bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết địnhsố 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủnhằm mục tiêu thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn. Đây là công cuộc cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân, đòi hỏi cộng đồng nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết địnhsố 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủnhằm mục tiêu thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn. Đây là công cuộc cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân, đòi hỏi cộng đồng nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Đăng lúc 1 ngày trước · 1 lượt xem

Xây dựng nông thôn mới gắn với bản sắc, giá trị nông thôn

Xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn

Đăng lúc 1 ngày trước · 1 lượt xem

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC