Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48451
           Năm 1976, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về vấn đề khai hoang phục hóa mở rông diện tích canh tác. Thực hiện chủ trưởng của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia, đồng thời đây cũng là nguyện vọng của nhân dân mong muốn khai phá vùng đất phía Tây nam huyện Tĩnh Gia, vùng đất khai hoang chủ yếu là: Đồng lảnh ( thôn Đông Sơn), Đồng Bói ( thôn Nam Sơn), trại Bò ( thôn Trung Sơn), rừng cấm ( thôn Bắc Sơn và thôn Bình Sơn). Khi đó các thôn của Phú Sơn ngày nay thuộc phần đất xã Thanh Kỳ huyện Như Xuân ( Cũ) nay là huyện Như Thanh và xã Công Bình của huyện Nông Cống
           Ngày 29/8/1980, hội đồng bộ Trưởng ra Quyết định số 278/CP thành lập xã Phú Sơn trên cơ sở chia xã Thanh Kỳ ( huyện NHư Xuân) thành 2 xã: thanh Kỳ và Phú Sơn. Xã Thanh Kỳ huyện Nư Xuân ( nay là huyện Như Thanh), xã Phú Sơn trực thuộc huyện Tĩnh Gia. xã Phú Sơn được thành lập trên cơ sở một phần đất xã Công Bình ( huyện Nông Cống) và một phần đất xã Thanh Kỳ. Khi mới thành lập xã Phú Sơn có 560 hộ với 2300 nhân khẩu.
       Nhân dân xã Phú Sơn có truyền thống đoàn kết, giầu lòng yêu nước, kiên cường dũng cảm trong các cuộc kháng chiến và cần cù sáng tạo trong lao động, sản xuất. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, đón nhận sự quan tâm của các cấp, các ngành, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo Đảng bộ, Chính quyền, các cơ quan đoàn thể và nhân dân xã Phú Sơn những năm qua đã tích cực, sôi nổi, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và đạt được nhiều thành tích , tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh.  Từ một xã có mức tăng trưởng trung bình đến nay đã vươn lên xã có mức tăng trưởng khá; thu nhập bình quân trên người năm 2015 đạt 20,5 triệu đồng, đến năm 2019 tăng lên 32  triệu đồng; nhân dân đoàn kết xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa. Tỷ trọng kinh tế các ngành nông, lâm, chiếm 48,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 22,5%, dịch vụ thương mại 20 %. Xã không còn hộ đói, hộ nghèo còn 7,72%; 90% hộ trong xã có nhà mái ngói, mái bằng kiên cố,  75% các hộ gia đình đã sử dụng nước sạch, Kết cấu hạ tầng, kỹ thuật nông thôn được quan tâm đầu tư lớn; hệ thống điện, đường, trường, trạm, công sở xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, điểm bưu điện dần được đầu tư nâng cấp mới đây tiền đề vững chắc để nhân dân xã Phú Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng một xã  giầu đẹp trong những năm tiếp theo.
  

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC