Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48451
Tính đến năm 2019.
+ Dân số xã Phú Sơn là 5065 khẩu.
+ 1294 hộ gia đình, phân bố ở 06 thôn 
+ Trong đó:
(Thôn Trung Sơn 358 hộ 1372 khẩu);
(Thôn Nam Sơn 255 hộ 996 khẩu);
(Thôn Bắc Sơn 218 hộ 904 khẩu);
(Thôn Tây Sơn  181 hộ 710 khẩu);
(Thôn Bình Sơn 70 hộ 283 khẩu);
(Thôn Đông Sơn 211 hộ 800 khẩu);

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC