Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48451

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

Ngày 26/12/2023 16:24:52

Sau 2 ngày làm việc, khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân thị xã, Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã; UBND các xã, phường đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Sau 2 ngày làm việc, khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân thị xã, Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã; UBND các xã, phường đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Sau đây Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa:

- Chủ tọa kỳ họp;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND thị xã;

- Các đại biểu tham dự kỳ họp;

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

Thay mặt UBND thị xã, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND thị xã đã nhất trí cao với báo cáo của UBND thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm2024 và các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp.

Trong chương trình thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu HĐND và đại biểu dự họp đã phát biểu phân tích làm rõ thêm về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và có những nhận xét, đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị xã năm 2023 và chia sẻ với UBND thị xã những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2024, đồng thời gửi đến kỳ họp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Thay mặt UBND thị xã, tôi nghiêm túc tiếp thu để tập thể UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu trong năm 2024 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị nhiều lần, những kiến nghị đã được giải quyết nhưng chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân, một số kiến nghị cử tri bức xúc, như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất; Việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa được xem xét, giải quyết; công tác tích tụ tập trung đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa hiệu quả; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế; một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa - xã hội xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân...

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy; sự giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã; sự phối hợp giám sát, phản biện xã hội của UB MTTQ, các Đoàn thể và các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã; sự tham mưu tích cực của các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã; sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã tạo điều kiện và đồng hành cùng UBND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 sát đúng với thực tiễn tại địa phương.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

Dự báo trong thời gian tới, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-QH15 của Quốc hội, cùng với những kết quả về kinh tế - xã hội trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để Thị xã đẩy mạnh các hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, các khó khăn, thách thức tác động tới tăng trưởng kinh tế của thị xã trong thời gian tới vẫn rất lớn, với nhiều yếu tố khó dự báo hơn, khó khăn, thách thức phải đối mặt còn nhiều, nhất là biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao; việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ...; cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bên cạnh các giải pháp đã đề ra trong báo cáo đã trình bày tại kỳ họp. Tôi đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là:Trong thời gian còn lại của năm 2023 các phòng, ban, đội, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, công việc còn lại của năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND thị xã (đặc biệt là công tác GPMB và giải ngân vốn đầu tư công). Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBND thị xã và UBND các phường, xã. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trợ giúp, giải quyết các kiến nghị của công dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Hai là:Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, đề nghị các ngành, các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 ngay sau khi được Thị ủy, HĐND thị xã quyết nghị thông qua từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2024, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2024 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị xã Nghi Sơn.

Ba là:Tập trung chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất trồng trọt năm 2024 đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ, đúng cơ cấu giống; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động chỉ đạo sản xuất và ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại; tiếp tục vận động nhân dân hạn chế thấp nhất việc bỏ ruộng, đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, gắn chế biến thực phẩm với đảm bảo ATVSTP. Chỉ đạo các phường, xã chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tập trung xây dựng Kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn đạt tiêu chí nông thôn mới, xã NTM và NTM nâng cao năm 2024.

Bốn là:Nhiệm vụ GPMB tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã, yêu cầu các cấp, các ngành dành thời gian, nguồn lực cho công tác này, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ nhà nước trong việc kiểm kê, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tập trung chỉ đạo công tác GPMB đối với các dự án được UBND tỉnh giao trong kế hoạch năm 2024; thực hiện rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên GPMB đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư, các dự án có vai trò tác động lớn đến phát triển Kinh tế - Xã hội, các dự án đấu giá QSDĐ tăng thu ngân sách để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài để hoàn thành công tác GPMB tại các dự án kéo dài nhiều năm, các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh. Năm 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ ĐTXD các khu TĐC để bố trí giao đất, bàn giao mặt bằng diện tích đất ở tại 07 dự án trọng điểm.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc sau cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ thi công các dự án hạ tầng vốn ngân sách do Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN làm chủ đầu tư kéo dài nhiều năm như trục chính phía Tây, kè chống sạt lở, cao tốc Bắc Nam đoạn QL45-Nghi Sơn. Khẩn trương quyết toán kinh phí GPMB tại các dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, trọng tâm là các dự án như cao tốc Bắc Nam, dự án KCN luyện kim, đường bộ ven biển, các dự án hạ tầng giao thông vốn ngân sách do Ban quản lý KKT Nghi Sơn làm chủ đầu tư, các dự án nhà đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

UBND thị xã phân công các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng GPMB các dự án chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án được giao. Các Hội đồng bồi thường phải thường xuyên giao ban đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, định kỳ hàng tuần tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án; Tổng hợp các khó khăn vướng mắc để tập trung giải quyết; những vướng mắc vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc; hướng dẫn UBND các phường, xã và các Hội đồng bồi thường hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, ban hành quyết định kịp thời, đúng hạn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao vai trò và xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ GPMB của địa phương, trọng tâm trong việc xác định nguồn gốc đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Năm là: Phòng Quản lý đô thị chủ trì tham mưu UBND thị xã Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để hoàn thành hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu đô thị trong khu kinh tế Nghi Sơn để quản lý và cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và các đơn vị. Tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình.

Đội kiểm tra quy tắc xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, trong đó tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp tái lấn chiếm mặt bằng tại các dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Nghi Sơn hướng dẫn UBND các phường, xã hoàn thiện hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thị xã, trong đó, có giải pháp cụ thể giải quyết diện tích đất tăng thêm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đổi điền dồn thửa tại 13 xã, phường. Tổ chức thẩm định kịp thời các hồ sơ thu hồi đất, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tăng cường quản lý các doanh nghiệp về thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án được phê duyệt....

Sáu là:Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo Nghị quyết đầu tư công của tỉnh và thị xã triển khai trên địa bàn thị xã, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong thẩm định và phê duyệt dự án. Kịp thời rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm sang các dự án tiến độ nhanh nhưng thiếu vốn, đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn năm 2024. Tổ chức thực hiện các biện pháp điều hành thu ngân sách nhà nước hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thu ngân sách cho từng quý, tháng; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát đúng với thực tế phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách ngay từ khâu lập dự toán đầu năm.

Bảy là:Tăng cường quản lý nhà nước đối với các đơn vị nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ năm học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức; xây dựng và được công nhận mới 7 trường đạt chuẩn Quốc và công nhận lại 6 trường.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”; xây dựng 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Hải An, Ninh Hải, Nguyên Bình, Hải Bình, Xuân Lâm). Triển khai thực hiện lắp biển tên số nhà. Bảo vệ, tôn tạo, phục dựng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích đã được xếp hạng; hoàn thành khảo cổ Chùa Am Các; quy hoạch và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tôn tạo Đền thờ Lê Đình Châu, Đền thờ Quang Trung; hoàn thành đầu tư Khu dich tích lịch sử cách mạng Tân Dân, Đền thờ Đào Duy Từ; lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là di sản văn hoá cấp tỉnh, cấp Quốc gia; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Lễ hội Đào Duy Từ là Lễ hội cấp tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, quan tâm thực hiện các chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo...

Tám là,Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn; tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Thực hiện rà soát, mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất đai…

Chín là:Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền từ thị xã xuống cơ sở theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND thị xã, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

UBND thị xã đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành từ thị xã đến phường, xã, các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn toàn thị xã tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được HĐND thị xã nghị quyết năm 2024.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND thị xã, tăng cường các hoạt động giám sát việc chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã; đề nghị UB MTTQ, các Đoàn thể thị xã thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát đúng tình hình để UBND thị xã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2024, thay mặt UBND thị xã tôi xin gửi tới Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã, các quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân toàn thị xã Nghi Sơn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

Đăng lúc: 26/12/2023 16:24:52 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc, khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân thị xã, Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã; UBND các xã, phường đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.
Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Sau 2 ngày làm việc, khẩn trương, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân thị xã, Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Nghi Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã; UBND các xã, phường đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Sau đây Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại Kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa:

- Chủ tọa kỳ họp;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND thị xã;

- Các đại biểu tham dự kỳ họp;

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

Thay mặt UBND thị xã, tôi xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND thị xã đã nhất trí cao với báo cáo của UBND thị xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm2024 và các báo cáo, tờ trình của UBND trình tại kỳ họp.

Trong chương trình thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu HĐND và đại biểu dự họp đã phát biểu phân tích làm rõ thêm về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và có những nhận xét, đánh giá sâu về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị xã năm 2023 và chia sẻ với UBND thị xã những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2024, đồng thời gửi đến kỳ họp những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Thay mặt UBND thị xã, tôi nghiêm túc tiếp thu để tập thể UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu trong năm 2024 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị nhiều lần, những kiến nghị đã được giải quyết nhưng chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân, một số kiến nghị cử tri bức xúc, như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất; Việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa được xem xét, giải quyết; công tác tích tụ tập trung đất đai, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa hiệu quả; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế; một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa - xã hội xuống cấp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân...

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy; sự giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thị xã; sự phối hợp giám sát, phản biện xã hội của UB MTTQ, các Đoàn thể và các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã; sự tham mưu tích cực của các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã; sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã tạo điều kiện và đồng hành cùng UBND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 sát đúng với thực tiễn tại địa phương.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

Dự báo trong thời gian tới, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-QH15 của Quốc hội, cùng với những kết quả về kinh tế - xã hội trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để Thị xã đẩy mạnh các hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, các khó khăn, thách thức tác động tới tăng trưởng kinh tế của thị xã trong thời gian tới vẫn rất lớn, với nhiều yếu tố khó dự báo hơn, khó khăn, thách thức phải đối mặt còn nhiều, nhất là biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao; việc tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng đô thị, các khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ...; cùng với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, môi trường là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bên cạnh các giải pháp đã đề ra trong báo cáo đã trình bày tại kỳ họp. Tôi đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là:Trong thời gian còn lại của năm 2023 các phòng, ban, đội, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, công việc còn lại của năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND thị xã (đặc biệt là công tác GPMB và giải ngân vốn đầu tư công). Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực gắn với việc tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBND thị xã và UBND các phường, xã. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trợ giúp, giải quyết các kiến nghị của công dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống, yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Hai là:Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, đề nghị các ngành, các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 ngay sau khi được Thị ủy, HĐND thị xã quyết nghị thông qua từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2024, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2024 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị xã Nghi Sơn.

Ba là:Tập trung chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất trồng trọt năm 2024 đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ, đúng cơ cấu giống; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động chỉ đạo sản xuất và ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại; tiếp tục vận động nhân dân hạn chế thấp nhất việc bỏ ruộng, đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, gắn chế biến thực phẩm với đảm bảo ATVSTP. Chỉ đạo các phường, xã chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tập trung xây dựng Kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn đạt tiêu chí nông thôn mới, xã NTM và NTM nâng cao năm 2024.

Bốn là:Nhiệm vụ GPMB tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã, yêu cầu các cấp, các ngành dành thời gian, nguồn lực cho công tác này, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ nhà nước trong việc kiểm kê, bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Tập trung chỉ đạo công tác GPMB đối với các dự án được UBND tỉnh giao trong kế hoạch năm 2024; thực hiện rà soát, phân loại theo thứ tự ưu tiên GPMB đối với các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư, các dự án có vai trò tác động lớn đến phát triển Kinh tế - Xã hội, các dự án đấu giá QSDĐ tăng thu ngân sách để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài để hoàn thành công tác GPMB tại các dự án kéo dài nhiều năm, các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh. Năm 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ ĐTXD các khu TĐC để bố trí giao đất, bàn giao mặt bằng diện tích đất ở tại 07 dự án trọng điểm.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc sau cưỡng chế thu hồi đất để phục vụ thi công các dự án hạ tầng vốn ngân sách do Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN làm chủ đầu tư kéo dài nhiều năm như trục chính phía Tây, kè chống sạt lở, cao tốc Bắc Nam đoạn QL45-Nghi Sơn. Khẩn trương quyết toán kinh phí GPMB tại các dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, trọng tâm là các dự án như cao tốc Bắc Nam, dự án KCN luyện kim, đường bộ ven biển, các dự án hạ tầng giao thông vốn ngân sách do Ban quản lý KKT Nghi Sơn làm chủ đầu tư, các dự án nhà đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

UBND thị xã phân công các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng GPMB các dự án chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án được giao. Các Hội đồng bồi thường phải thường xuyên giao ban đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, định kỳ hàng tuần tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án; Tổng hợp các khó khăn vướng mắc để tập trung giải quyết; những vướng mắc vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc; hướng dẫn UBND các phường, xã và các Hội đồng bồi thường hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, ban hành quyết định kịp thời, đúng hạn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao vai trò và xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ GPMB của địa phương, trọng tâm trong việc xác định nguồn gốc đất cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Năm là: Phòng Quản lý đô thị chủ trì tham mưu UBND thị xã Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để hoàn thành hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu đô thị trong khu kinh tế Nghi Sơn để quản lý và cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và các đơn vị. Tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt; Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình.

Đội kiểm tra quy tắc xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, trong đó tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp tái lấn chiếm mặt bằng tại các dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Nghi Sơn hướng dẫn UBND các phường, xã hoàn thiện hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thị xã, trong đó, có giải pháp cụ thể giải quyết diện tích đất tăng thêm; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đổi điền dồn thửa tại 13 xã, phường. Tổ chức thẩm định kịp thời các hồ sơ thu hồi đất, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tăng cường quản lý các doanh nghiệp về thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án được phê duyệt....

Sáu là:Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công theo Nghị quyết đầu tư công của tỉnh và thị xã triển khai trên địa bàn thị xã, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong thẩm định và phê duyệt dự án. Kịp thời rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm sang các dự án tiến độ nhanh nhưng thiếu vốn, đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn năm 2024. Tổ chức thực hiện các biện pháp điều hành thu ngân sách nhà nước hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thu ngân sách cho từng quý, tháng; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát đúng với thực tế phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi đầu tư, giảm chi thường xuyên, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách ngay từ khâu lập dự toán đầu năm.

Bảy là:Tăng cường quản lý nhà nước đối với các đơn vị nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ năm học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức; xây dựng và được công nhận mới 7 trường đạt chuẩn Quốc và công nhận lại 6 trường.

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”; xây dựng 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Hải An, Ninh Hải, Nguyên Bình, Hải Bình, Xuân Lâm). Triển khai thực hiện lắp biển tên số nhà. Bảo vệ, tôn tạo, phục dựng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích đã được xếp hạng; hoàn thành khảo cổ Chùa Am Các; quy hoạch và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tôn tạo Đền thờ Lê Đình Châu, Đền thờ Quang Trung; hoàn thành đầu tư Khu dich tích lịch sử cách mạng Tân Dân, Đền thờ Đào Duy Từ; lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là di sản văn hoá cấp tỉnh, cấp Quốc gia; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Lễ hội Đào Duy Từ là Lễ hội cấp tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, quan tâm thực hiện các chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo...

Tám là,Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn; tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có thứ hạng thấp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Thực hiện rà soát, mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng, sử dụng đất đai…

Chín là:Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền từ thị xã xuống cơ sở theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND thị xã, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân thị xã!

UBND thị xã đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành từ thị xã đến phường, xã, các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn toàn thị xã tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung trí tuệ, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã được HĐND thị xã nghị quyết năm 2024.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND thị xã, tăng cường các hoạt động giám sát việc chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, đội thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã; đề nghị UB MTTQ, các Đoàn thể thị xã thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát đúng tình hình để UBND thị xã triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2024, thay mặt UBND thị xã tôi xin gửi tới Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã, các quý vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân toàn thị xã Nghi Sơn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC