Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
48451

Bài tuyên truyền vai trò của tổ công nghệ số

Ngày 20/09/2023 16:10:54

Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn ra mắt với mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Qua đó thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn là cầu nối của chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Đáng chú ý, các hộ kinh doanh còn được tập huấn kiến thức về thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả bán hàng, thành công trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ SƠN


Số: /UBND-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phú Sơn ,ngày tháng 9 năm2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng


Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã!

Tại nhiều địa phương trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn xã Phú Sơn nói riêng, Tổ công nghệ số cộng đồng đang đóng vai trò chính trong việc phổ cập công nghệ số, kỹ năng số tới từng người dân. Đây được xem là cách làm hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số quốc gia của mỗi người dân.

Nhằm mục tiêu chuyển đổi số tới từng người dân, ngay từ đầu năm 2023 UBND xã đã thành lập nên 06 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 30 người. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn thôn của mình cách cài đặt và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn ra mắt với mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Qua đó thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn là cầu nối của chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Đáng chú ý, các hộ kinh doanh còn được tập huấn kiến thức về thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả bán hàng, thành công trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nói về vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, mô hình này không chỉ giúp ích cho người dân trong việc tiếp cận với môi trường số mà còn mang lại lợi ích cho các DN, những đối tượng đang chuyển dần sang nền kinh tế số. Theo tính toán, để đào tạo được một người dùng số thì chi phí vào khoảng 5 USD nhưng nếu có sự tham gia của Tổ công nghệ số cộng đồng thì con số này chỉ là 2 USD. khi người dân chuyển sang số hóa thì rõ ràng các DN số sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Mục tiêu sẽ có 6 nội dung quan trọng được tổ công nghệ số cộng đồng truyền tải đến nhân dân, bao gồm: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán trên các sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; sử dụng nền tảng số Việt Nam; kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của chính quyền.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo ra các công dân số, công dân số thì tạo ra xã hội số, xã hội số thì tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số thì tạo ra thị trường số, thị trường số thì tạo ra DN số và từ đó hình thành nền kinh tế số..

Trên đây là bài tuyên truyền về tầm quan trọng của tổ công nghệ số cộng đồng. Hy vọng rằng toàn thể nhân dân sẽ ra sức hợp tác, phối hợp, kết nối với tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn của mình góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn xã Phú Sơn.

Nơi nhận:

- Các thôn (TB);

- Đài TT (TT)

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh

Bài tuyên truyền vai trò của tổ công nghệ số

Đăng lúc: 20/09/2023 16:10:54 (GMT+7)

Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn ra mắt với mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Qua đó thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn là cầu nối của chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Đáng chú ý, các hộ kinh doanh còn được tập huấn kiến thức về thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả bán hàng, thành công trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ SƠN


Số: /UBND-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Phú Sơn ,ngày tháng 9 năm2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN
Vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng


Kính thưa toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã!

Tại nhiều địa phương trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn xã Phú Sơn nói riêng, Tổ công nghệ số cộng đồng đang đóng vai trò chính trong việc phổ cập công nghệ số, kỹ năng số tới từng người dân. Đây được xem là cách làm hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số quốc gia của mỗi người dân.

Nhằm mục tiêu chuyển đổi số tới từng người dân, ngay từ đầu năm 2023 UBND xã đã thành lập nên 06 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 30 người. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn thôn của mình cách cài đặt và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn ra mắt với mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân. Qua đó thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn là cầu nối của chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. Đáng chú ý, các hộ kinh doanh còn được tập huấn kiến thức về thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả bán hàng, thành công trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nói về vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, mô hình này không chỉ giúp ích cho người dân trong việc tiếp cận với môi trường số mà còn mang lại lợi ích cho các DN, những đối tượng đang chuyển dần sang nền kinh tế số. Theo tính toán, để đào tạo được một người dùng số thì chi phí vào khoảng 5 USD nhưng nếu có sự tham gia của Tổ công nghệ số cộng đồng thì con số này chỉ là 2 USD. khi người dân chuyển sang số hóa thì rõ ràng các DN số sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Mục tiêu sẽ có 6 nội dung quan trọng được tổ công nghệ số cộng đồng truyền tải đến nhân dân, bao gồm: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán trên các sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; sử dụng nền tảng số Việt Nam; kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; nội dung quan trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của chính quyền.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo ra các công dân số, công dân số thì tạo ra xã hội số, xã hội số thì tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số thì tạo ra thị trường số, thị trường số thì tạo ra DN số và từ đó hình thành nền kinh tế số..

Trên đây là bài tuyên truyền về tầm quan trọng của tổ công nghệ số cộng đồng. Hy vọng rằng toàn thể nhân dân sẽ ra sức hợp tác, phối hợp, kết nối với tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn của mình góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn xã Phú Sơn.

Nơi nhận:

- Các thôn (TB);

- Đài TT (TT)

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC